Search
Close this search box.

Współpraca

Współpraca

Gmina Wąsewo – Organizator
Mieszkańcy gminy Wąsewo – udostępniając miejsce i pomoc dla wsparcia lub promocji ciekawych inicjatyw społecznych i spotkań z interesującymi ludźmi, wspierając ideę wolontariatu, pozyskując książki w formie darów, realizując akcję „Podaruj książce drugie życie” uwalniającą niepotrzebne książki ze zbiorów prywatnych oraz prowadząc akcję „Książka na telefon”
Biblioteki nadrzędne – w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, przeglądów nowości wydawniczych, korzystania z programów pomocowych.
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy (Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego)
https://www.koszykowa.pl/

(Powiatowa) Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej
http://www.biblostr.vot.pl/page/index.php

Placówki oświatowe – realizując dla dzieci i młodzieży lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W BRUDKACH STARYCH
https://pspbrudkistare.edupage.org/news/

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA MARII KONOPNICKIEJ W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM
https://psprzasnik.szkolnastrona.pl/

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II. W WĄSEWIE
http://www.zpowasewo.edu.pl/

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TRYNOSACH-OSIEDLE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie – udostępniając przestrzeń dla grupy wolontariuszy Wąsewo, realizując różne wspólne inicjatywy,
Organizacje pozarządowe współpraca w zakresie przygotowania oferty pozwalającej na poszerzenie i wzbogacenie działań biblioteki dla mieszkańców uwzględniając potrzeby różnych grup użytkowników: dzieci i ich rodziców, młodzieży, osób dorosłych, osób starszych i osób niepełnosprawnych.
Media w celu informowania społeczności o usługach i działaniach biblioteki.

Uczestniczymy:

Skip to content