Search
Close this search box.

O NAS

Misja

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie to samodzielna, samorządowa instytucja kultury, której celem jest odpowiadanie na kulturalne i informacyjne potrzeby lokalnej społeczności. Wyznajemy zasadę złotego środka – nie zapominając o tradycji, dostosowujemy ofertę do wymogów współczesności. W przyjaznej atmosferze, odwiedzający nas mogą korzystać z pomocy profesjonalnego zespołu bibliotekarzy, jak również z bogatych zasobów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem regionaliów.

Wizja

Nasza biblioteka to nowoczesne, otwarte i przyjazne miejsce, umożliwiające wspieranie inicjatyw odwiedzających nas czytelników mieszkańców gminy. Nasza unikalna oferta jest wynikiem połączenia różnorodności gromadzonych zasobów i wszechstronności podejmowanych działań. Nie powielamy usług innych lokalnych instytucji, ale – w ramach współpracy – dopełniamy je i wzmacniamy.

Status formalno-prawny biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie powstała w marcu 2016 r. Została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wąsewo pod numerem 1/2016 jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną. Swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie przyjętego Uchwałą Nr V.33.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 maja 2015 r., zmienionego Uchwałą Nr IX.67.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015 r.
Lokal o powierzchni 31m2, w którym prowadzona jest działalność GBP został udostępniony bezpłatnie przez organizatora w budynku Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo. Biblioteka jest czynna 5 dni w tygodniu w wymiarze 40 godzin/tygodniowo. Godziny pracy Biblioteki od poniedziałku do piątku- 9:00- 17:00. Pomieszczenie biblioteki dostosowane jest do poruszania się w nim osób niepełnosprawnych (podjazd dla niepełnosprawnych).

Uczestniczymy:

Skip to content